Történetek

Itt a kampányhoz tartozó egyéb információkat, és történeteket olvashatod.

Idővonal:

r.i.sz. (régi időszámítás)
1980: Tolwu virágzó városállam, a Delowan család uralkodásával.
1990: Arun-Kha nyilvánosan is kinyilvánítja Fourga-t istenének. Elzárkóznak a külvilágtól, a nagy könyvtárba csak a város lakói léphetnek be.
1998: Khul-ról kitör a Káosz, és rohamosan pusztítja a civilizált vidéket. Tolwu sereget toboroz, számos zsoldost és kalandort fogad a határok védelmére. Arun-Kha támogatást kér a környező birodalmaktól, sokan elzárkóznak, de Tolwu egy nagyobb csapatot küld.
1999: Szirtfő és Berengol elesik, a káosz seregei Tolwu-t ostromolják. Arun-Kha színt vall és a káosz oldalán kapcsolódik be a háborúba. Északról megérkezik az erősítés, akik Hanken Delowan zászlaja alatt érkeznek a város felszabadítására törp támogatással. Nyugatról a Zenghoor elnyeli a káosz sereg gerinchadát, Arun-Kha elesik, és a földig rombolják.

k.u (káosz után)
1: A hatalmas károkat nehezen heveri ki Tolwu. A sok toborzott katonának nehéz fizetni, főleg újjáépítési munkákat végeznek.
5: Tolwu trónjáról letaszítják Telais Delowan-t, az ifjú trónörököst (apja Arun-Kha ostrománál esett el), és Teolis Landa tábornok ügyvezető grófnak kiáltja ki magát. A Delowanokat elüldözik, vagy megölik, Merean eltűnik.
8: A gróf számára is terhes lesz a túlzott katonai jelenlét, így nyílt konfliktusba kerül a déli Rue de Baras-al. A kisebb falvakat fosztogatják. Rue leveri a zsoldosokat, akik Tolwu területén kezdenek fosztogatni.
50: Tolwu katonai diktatúrává érik, a környéken megjelenik Argonessen. Arun-Kha-ról félelmetes hírek érkeznek, a környéken megszaporodnak az élőhalottak.
75: A grófságba egyre több kalandor érkezik, Arun-Kha kincsének hírére. Jó részük soha nem tér vissza, de akadnak akik kincsekkel megrakodva távoznak (néha a túlvilágra a gróf embereinek közvetlen hatására). Argonessen megépíti tornyát a hegyekben.
100: A vidék eléggé lezüllik. Annyi tudás és káosz mocsok került felszínre a kísértetvárosból, hogy a környéken megjelennek bizonyos szekták, akik istentelen szertartásokat végeznek. Feltűnik néhány káosz teremtmény is.
105: Argonessen hosszú kutatómunka után felderíti az átkozott város titkát, és nyilvánosságra kerül a könyvtár fertőzöttsége.
108: Több sikertelen kísérlet után végül Argonessen pecséttel zárja le a könyvtárat, segédje Villius nyomtalanul eltűnik.
122: Tolwu kiterjeszti határait, Szirtfőt újjáépítik. Argonessent utoljára ekkor látják Lápos-ban.
188: A TSZ (Tolwu Szabadságharcosai) először jelentenek komolyabb problémát. Rajtaütéseik és szabotázsaik rengeteg kárt okoznak a grófnak. A nyugati hegyekben elszaporodnak az orkok.
193: Sirphet Landa kerül hatalomra, elkezdi régóta dédelgetett álmának megvalósítását, belekezd a halállabirintus építésébe.
208: Napjaink.

Berengol története:

A zavaros időkben, mikor a káosz tért nyert szerte a világban, Berengol törpéi töretlen lendülettel túrták a követ, készítettek remek fegyvereket és vagyonosodtak. Arun-Kha vezetői látták a lehetőséget, így követet küldtek Gweddar királyhoz, hogy fegyverekkel és kincseivel támogassa a tudás városának védelmét. A város vezetői egyik főpapjukat küldték követnek, Areth Kelab-ot. Gweddar király meghallgatta a követet és fogadta kíséretét, de régóta rossz hírek keringtek az ember város romlottságáról és a királynak is rossz megérzése támadt. A követ kérésére a nagy király felkacagott és kacagott vele a trónteremben minden törp, mire Areth felemelte a hangját:
– Mire föl merészeled kigúnyolni szent céljainkat törp? Ajánlom fegyelmezd magad és hordádat, mielőtt bajotok esne!
Erre több törpe is fegyvert rántott, és Gweddar is felállt kristály trónjáról.
– Fenyegetni merészelsz a saját csarnokomban? Takarodj vissza a uraidhoz amíg jó kedvemben találsz, tőlünk nem kaptok semmiféle támogatást kétes ügyeitekhez!
Ekkor Areth széttárta karjait, és pusztító átkot olvasott Gweddar-ra:
– Sújtson le rád és népedre a Gennyedző Úr, és kínok közt pusztuljatok el mindnyájan, kik nem félitek a Káoszt!
Gweddar azonnal összeesett, de testőrei és Kerillim papjai levágták a követ kíséretét, azonban a főpapnak sikerült patkány alakjában elmenekülnie. Gweddar életét sikerült megmentenie a papoknak, pontosabban késleltetni elmúlását, mert az egész városban rohamosan terjedő ragály kezdődött. A papok szakértelmének köszönhetően a főnemeseket és a királyt elkerülte a vég, de a tárnákban százával hullottak a törpék. A főpap látogatását követő második hónapban, a hegyek közelébe ért a káosz serege, és több ezer ork és egyéb ocsmányság fenyegette az elgyengült törpéket. A törpök csak remek védelmi rendszerükben bízhattak. A védelem azonban csődöt mondott, mert Areth, aki patkány alakjában retőzködött a tárnákban, belülről kinyitotta a kapukat, még ha az életével is fizetett ezért. Berengol elveszett, mert a legyengül és beteg törpék nem voltak képesek megállítani a hatalmas sereget. Gweddar király elrendelte, hogy az egészséges törpék a titkos úton hagyják el Berengolt, ő és megmaradt katonái pedig feltartóztatják az orkokat. Az Acélpöröly klán csaknem kétszáz tagja főleg nők és gyerekek, elhagyta a várost és a titkos úton elmenekült. Beszámolóik szerint miután biztonságba jutottak, egy erős rengés rázta meg az egész szirtet.