A börtön

A pihenés után összeszedték a holmijukat, és útnak indultak. Felderítették a bejárat körüli termeket, de főleg elhagyott őrszobákat, és kiürített raktárakat találtak. Tovább haladva, elérkeztek egy lenyűgöző csarnokba. A hatalmas csarnokon keresztül egy 3m magas sziklatöltés húzódott végig, a töltés mellett pedig lakóházak romjai hevertek mindenfelé. Az út a töltésen húzódott végig a több száz méter hosszú csarnokon keresztül. Kicsit megálltak nézelődni, de aztán gyorsan továbbálltak. Néhány járat mellett elhaladtak, de nem tudtak mit kezdeni a hiányos, vagy részben hiányos törpe feliratokkal, így találomra elindultak az első járaton, ami emelkedett. A járat vége felé Razor hangokat hallott, és megállásra intette a csapatot. Elrejtették a fényeket, és végignézték, ahogy egy osztag ork bemasírozik a terembe, majd hangosan vitatkoznak. Razor és Gutts érti az ork nyelvet, így tudták min megy a vita. Az orkok egyik alvezére szóvá tette, hogy a parancs szerint le kéne menniük az alsóbb tárnákba körülnézni, mire a csapat vezetője jól lehordta, hogy ő biza nem megy az élőhalottak közé, majd rövid vita után tovább haladtak a keleti folyosó felé. Az információ a csapatot is meglepte, de folytatták útjukat. A nyugati járat felé vették útjukat, azonban Razor egy kis fény jelzést érzékelt az északi járat felől, így egyértelművé vált, merre kell keresni a foglyot, akiért jöttek. Az északi járat egy széles sugárút volt, aminek oldalán kísértetiesen elhagyatott törpe lakrészek voltak, két szint magasságban. Elővigyázatosan haladtak, majd az utat egy hasonló sugárút keresztezte. A keresztút nyugati feléből halvány vöröses derengés volt látható, így erre indultak. Az út végén egy magas lépcsősor vezetett egy tágas templomba, amit láthatóan Filash-nak a tűz istenének szenteltek. A hatalmas csarnokban mindenfelé törp rúnák, és Filash ábrázolások voltak láthatóak, akit a törpök csak Akkaladún néven említenek. Az összetört padsorok előtt egy oltár magasodott, ami mögött három méteres magasságban a falon hatalmas mágia égett. Eléggé természetellenes volt ahhoz, hogy érezze a csapat mágikus mibenlétét. Az oltár felé vezető úton több tucat megfeketedett, megégett ork hulla hevert. Óvatosan megközelítették a hullák vonalát, majd Marcus is megvizsgálta a helyet, de nem talált csapdára utaló jeleket. Razor közben kicsit elrévedt, majd elindult egyenesen az oltár felé. A többiek félrehúzódtak, de a harcos épségben eljutott az oltárig, ahova jelentős mennyiségű aranypénzt pakolt fel, majd mély áhítatos imába kezdett térdre ereszkedve. A csapat néma csendben figyelte az eseményeket, aztán kicsit megijedtek, mikor az oltár mögött mágiából fényes lángcsóva csapott Razor felé. A lángcsóva eltűnése után mindenki zavartan pislogott, de Razornak semmi baja nem lett, csak kicsit megpörkölődött, viszont a felajánlott arany eltűnt az oltárról. Razor pár másodpercig bénultan állt, majd átszellemülten csatlakozott a csapathoz, de csak rébuszokban beszélt és kicsit fura volt. A további teendők megvitatása közben kisebb vita alakult ki, aminek következtében Razornak volt egy pár buzdító szava az eléggé megrettent Doug-hoz, aki ezután nagyobb odaadással állt a feladathoz. Ekkor azonban Frederic hangokat hallott a járat felől.

Óvatosan leereszkedtek a lépcsőn, és a messzi kereszteződésnél egy nagyobb csapatot láttak. Legalább 3 tucat humanoid alak mozgolódott, fáklyákkal. A sugárút másik vége felé tartottak. Gutts rövid gondolkodás után nekiiramodott. A csapat is felvette a ritmust, a harcossal, és lassan megközelítették a tömeget. Az ork osztag megállt a szemközti falnál, ahol szép lassan leereszkedett egy széles felvonó a plafonból. Ekkor már kivehető volt, hogy vagy 25 ork, és egy tucat fogoly várakozik a felvonóra való felszállásra, de ekkor már az orkok is észrevették a közeledő kalandozókat. A legtöbb ork nagy tempóban felterelte a foglyokat a liftre, csak egy kisebb osztag maradt hátra, akikkel hamar leszámoltak a kalandozók, az utolsó két ork még megpróbált felugrani a lift peremére, de nem jártak sikerrel. A csapat az egyiket lemészárolta, a másikat foglyul ejtették. Még látták, hogy a lift eltűnik a plafonon lévő nyílásban. Körülnéztek és konstatálták, hogy a szerkezet csak a liftről vezérelhető, a korábbi törpe remekművet „ork módon” hozták rendbe. Az ork kihallgatása viszonylag rövid volt. Elmondta, hogy fent található a börtön szint, a másik teremből pedig a bányákba és az ork bázisra lehet eljutni. A lift az egyetlen feljáró állítása szerint. Frederic megnézte az északi sugárutat is, és talált egy másik hatalmas lyukat a plafonban, ebben azonban nem volt benne a plató, mert az a padlón hevert széttörve. Felmászott, és egy elbarikádozott folyosót talált. Közölte az információkat a csapattal, aminek következménye az lett, hogy Gutts rövid távon kivégezte a foglyot. Felsorakoztak a feljárónál, és megvárták, amíg Frederic felmászik, majd egy kötelet leengedve várja a többieket. Szép lassan felmásztak, majd át a barikádon. Az átkeléssel Marcusnak gyűlt meg a baja igazán, aki majdnem vissza is zuhant a mélybe. A barikádon átkelve egy a lentivel megegyező szerkezetű lakrészbe jutottak, csak itt alacsonyabb volt a mennyezet, és csak egy szintes. A kereszteződés felől fáklyafény szűrődött ki és a mocorgásra meg is jelent egy ork, aki a csapat felé kémlelt. Mikor mindenki átér a barikádon, az egyik ork elindult feléjük, míg egy másik a kereszteződésből figyelte. Az orkok előnyben voltak remek látásuk miatt, így a csapat csak későn vette észre, hogy merre jár az őrszem. Marcus fényvarázzsal elvakította, míg a többiek rohamra indultak. A sarkon álló őrszem elfutott és hallották a riadókiáltásokat. Az egyetlen orkkal hamar végeztek, majd befordultak a kivilágított folyosóra. A folyosón hemzsegtek az orkok. Legtöbbjük egyszerű munkás felszerelésben, de jó páran pikkelyvértben, és lila szarvas pajzzsal felfegyverezve. A folyosóról két oldalt ajtók nyíltak. Corwen előrerohant, és az első ajtón berontva szembesült három ébredező orkkal. Nem sokkal utána Doug is csatlakozott a paphoz. Razor a folyosót tartotta és előrukkolt egy kisebb tűzlabdával, amit imájának köszönhetően kapott, Gutts pedig előrerohant a sűrűjébe. Gurang és Marcus hátrébb várták a megfelelő pillanatot, míg Frederic a másik folyosót fedezte. A csata nagyon hamar elfajult, mert a páncélos orkokon kívül két ajtóból is folyamatosan jöttek a bőrvértes, szablyás orkok. Corwen és Doug beszorult a szobába, és élethalálharcot vívtak az ajtón beáramló, és a szobában lévő orkokkal. Razor remekül tartotta a folyosót, majd Gurang is csatlakozott hozzá, mert Marcus ellőtte a tűzgolyó varázslatot. Hatalmas pusztítást végzett a folyosón álldogáló, és előrontó orkokon. Több tucat azonnal meghalt, de a felvonótól érkező dombi trollok csak megégtek. Gutts szorult helyzetbe került, mert hiába vágott le fél tucat orkot, mindig érkezett egy újabb az elesettek helyére. Ráadásul a dombi trollok is rátámadtak. Az életét Razor mentette meg, mikor felhasználta a Delowantól kapott kristályt, minek hatására Guttsnak három tükörképmása jelent meg.

A harc akkor teljesedett ki, mikor a felvonó melletti szobából előjött egy hatalmas káosz ogre. A rettenetes kinézetű, káosztól torzult lény a csapatra vetette magát. Egy darabik Guttsal vívott, majd továbbiramodott a háttérben bujkáló Marcushoz. A lény testét fekete füst lengte körül, amiről hamar kiderült, hogy elnyeli a varázslatok erejét. Végül szép lassan az összes ellenséget kardélre hányták, és elkezdték átkutatni a börtön szintet.

A felvonó melletti szobában egy kínzókamrát találtak, ami egyben az ogre szállása is volt. A teremből nyíló kis szobában viszont megtalálták Morrit, a törpét. Rendkívül súlyos állapotban volt, de Corwen és Razor ápolásának köszönhetően elég hamar magához tért. Eközben a kínzókamrában maradtak éppen az ogre ládáját feszegették, aminek következtében Marcus kapott egy jó adag savat a nyakába. A ládában a törpe felszerelése volt, de a kalandozók nagy lelkesedéssel el is kezdték szétosztani egymás között. Mikor minden tisztázódott, Morri megosztotta velük tudását.

Az expedíció több őrjáratba is belefutott a tárnában, és szép lassan elfogyott az erejük. Morri előrelátóan visszaküldött egy csapatot a pajzzsal, és nem sokra rá el is fogták. Azóta tengeti itt mindennapjait, az ogre kínzásainak kitéve. A törpe célja, -aki egyébként Filash isten felszentelt papja- hogy megszerezze Gweddar kalapácsát, ami a híres törpe király misztikus fegyvere, és a tárnákban veszett nyoma a káosz háború idején. Link a történethez Mikor Razor megmutatta neki a nyelet, amit találtak az őrszobában, a törpe rendkívül izgatott lett. Most már csak a kalapács fejét kell megszerezniük, aminek hollétét Morri folyamatosan érzi, és nagy valószínűséggel az alsóbb szinteken van. Míg Morri összeszedte magát, Corwen és Razor Frederic segítségével kinyitották a többi ajtót. Meg is találták a csaknem harminc, jó erőben lévő foglyot, akikkel az orkok a bányában dolgoztak. Corwen tartott egy rövid buzdító beszédet, majd Razor vette át a felügyeletet a foglyok fölött, akik közül jó páran fel is fegyverkeztek. A pihenéshez készülve a feljáróban lévő barikádot áthordták a folyosó végére, majd a foglyokból őröket állítottak, és lefeküdtek pihenni. A csapat egy része a barikád melletti őrszobában aludt, mikor felébresztették őket. Az őrök azt mondták, hogy egyik társuk rosszul lett. Mire Razor kiért, a szerencsétlen már kilehelte a lelkét, de semmi külsérelmi nyom nem volt rajta látható. Miközben tanakodtak mi történhetett, egy másik őr is a torkához kapott, és fulldokolva ténfergett. Ekkor vették észre a barikád mögött ólálkodó élőhalottakat. A másik őr is kilehelte a lelkét, majd a barikádon átmászott egy köpenyes, légies alkatú élőhalott, aki a kalapács nyelét követelte tőlük. Hamar kialakult a csata, és az ismeretlen élkőhalott előreküldte katonáit, akik hosszú karmú, rothadó és gennyedző fekélyekkel tarkított lidércek voltak. Doug, Razor, és Morri hamar csatarendbe állt, de ekkor a lélegzettolvaj varázslata lebénította a két harcost. Nem sokkal ezután megérkezett az erősítés, és viszonylag kis veszteségekkel visszaverték a támadókat, a Lélegzettolvajt pedig eliminálták.

A kellemetlen meglepetés reggel érkezett, mikor majdnem mindenkin egy különös betegség nyomai kezdtek megjelenni. Elfertőződtek a sebek, Corwennek pedig erős torokfájása lett. Morri és Corwen isteneik hatalmával Dougot kivéve mindenkit meggyógyítottak, majd elkezdték megszervezni az alsóbb szintre az expedíciót a kalapács fejéért, ami elég keménynek ígérkezik, ugyanis az orkok is messze elkerülik azokat a szinteket…


Leave a Reply